Property Advices

Our Visitors...

Latest On Demand

Federation of Estate Agent

Mobile: +356 79446688

E-Mail: estateagentsmalta@gmail.com

Youtube: feamalta

FaceBook: Federation of Estate Agents: Secretariat

Valletta
16°
light rain
humidity: 77%
wind: 4m/s W
H 16 • L 16
19°
Wed
20°
Thu
21°
Fri
22°
Sat
Weather from OpenWeatherMap

Messaġġ Pożittiv / Positive Message

Never let the things you want make you forget the things you have … and that includes your family!

Qatt thalli dawk l-affarijiet li tixtieq ikollok igaghluk tinsa dak li diga ghandek …. u dan jinkludi l-familja tieghek!

B’dispjacir ikolli ninformakhom li ghalissa ma nistax nibghat aktar messaggi lis-subscribers ghax ghalkemm kelli “Unlimited Package” il-GO zammewni milli nibghat aktar bulk SMS u sahansitra gheddewni b’passi legali jekk nibghat. Iriduni nhallas izjed imma jien ma nigborx donations. Kollox mil-paga inhallas. Ghalhekk ghalissa tibqax taqra l-messagg t’hawn taht please imma nitlobkhom titolbu. Grazzi

ibghatu SMS lil Mario +356 99045605 jew email lil mario@wayofliving.org

With You all time of the Day!