Cittadini Attivi

Dr. Albert Buttigieg

Cittadini attivi huwa l-isem ta’ programm gdid fuq Fliving. L-ghan ewlieni ta’ dan il-programm huwa li niltaqghu ma’ cittadini li quddiem rejaltajiet u diffikultajiet socjali ma baqghux passivi u jdejhom fuq saqhom imma taw sehemhom biex ibiddlu dawn ir-rejaltajiet socjali.

Ghaldaqsant, Cittadini attivi huwa programm b’tema u impenn socjali. Niddiskutu mal-mistiedna taghna temi socjali fejn inwasslu messaggi ta’ tama u nkuraggament lil min ghaddej minn mumenti ta’ prova.

Cittadini attivi huwa programm live kull nhar ta’ Tlieta bejn 6.00 pm u 7.30 pm fejn it-telespettaturi huma mistiedna biex jwasslu l-opinjoni jew il-mistosijiet taghhom.

Cittadin attivi huwa programm iehor bil-ghan li naghmlu s-socjeta’ taghna aktar umana u gusta.