Kollox bla Kulur

Sandro Craus, Stephen Axisa & Edwin Vassallo

Kollox Bla Kulur programm fejn ser tigi diskussa l-politika attwali bejn Sandro Craus u Edwin Vassallo jipprezenta l-program Stephen Axisa. F’din l-iskeda ser tizdied il-partecipazzjoni tal-publika billi ser ikun hemm telefonati live u kif ukoll emails u sms.

Ovjament ma jistax jonqos li jkun hemm dibatitu fuq suggetti li huma ta’ natura importanti bhar-rapport tal-Magistrat Aaron Bugeja dwar l-Egrant, l-Elezzjonijiet tal-Membri Parlamentari Ewropej, Is-sitwazzjoni tat-traffiku f’pajjizna, l-aspett ambjentali u permessi ghal bini ta’torrijiet, il-budget u suggetti ohra li jitqanqlu matul il-gimgha.

Zgur li t-telespetaturi ta’ f living ser isegwu u jippartecipaw fil-program Kollox Bla Kulur peress li ser ikun program li jqanqal diskussjoni u f’xi waqtiet anki kontroversja.

Ghalhekk nistiednu lit-telespetaturi ta’ f living biex jinghaqdu maghna kull nhar ta’ Hamis fid-9.00pm b’repetizzjoni l-Gimgha fid-9.00am u s-Sibt fid-21.00 biex ikunu parti mid-diskussjoni politika.