Overcomers’ Voice

Pauline Attard Abela & Pastor Jide

Il-Lehen ir-Rebbieh huwa programm Kristjan fuq F living TV b’ahbar tajba li Gesu’ Kristu baghat direttament fil-kumdita’ ta’ darna kull gimgha. Il-programm huwa iprezentat minn Pauline Attard Abela ma’ Pastor Jide.

Pastor Jide huwa persuna li ghandu imhabba kbira lejn il-Mulej u lejn is-Saltna t’Alla. Huwa ghalliem approvat u gradwat fil-kelma t’Alla. Huwa konvint li il-Kelma t’Alla hija kollha relavanti ghal kull sitwazzjoni fil-hajja taghna illum.

It-taghlim tieghu jenfessiza hajja ta fidi, il-valuri ewlenin tal-hajja prattika ta’ Kristjan u it-taghlim tieghu jghinek kif tattiva il-fidi tieghek ghal rebha kontinwa. Ghandu talent kbir kif jimmotiva lin-nies lejn il-qima vera.

Il-passjoni tieghu hu li jara l-Iskrittura tigi imwettqa fil-hajja tan-nies t’Alla b’testimonjanzi kbar. Is-sejha tieghu kisbet helsien, fejqan u restorazzjoni fil-hajja ta’ hafna nies. Allura, ghamlu mezz kif taraw dal-programm kull gimgha, is-Sibt fl-4:30pm, il-Hadd fl-12:00am, it-Tnejn fis-7:30pm u l-Hamis fit-20.00