Shanti

Dr. Michael Galea

Shanti. Il-programm qasir ta’ kuljum, b’laqta psikologika. Programm imtella’ minn Dr. Michael Galea, Psikologu u Lettur fl-Universita’ ta’ Malta.

Hu programm irrekordjat li jmiss suggetti varji pero’ relevanti ghaz-zmien tal-lum, kemm ghal familja u kemm ghall-hajja personali taghna. Shanti, li mil-lingwa Indjana SunSkrit tfisser kalma u paci nterjuri, iwassallek f’darek riflessjoni dwar kif tista’ tghix hajtek b’iktar bilanc holistiku, bilanc li jwasslek ghal armonija fizika, mentali, socjali u anke spiritwali.

Shanti jixxandar kuljum, mit-Tnejn sal-Gimgha, fuq fLiving Channel f’hinijiet varji. Narawkom.