X’Hemm Gdid

Onor. David Agius

“X’hemm gdid” jwassal l-ahhar sviluppi li jkunu qed jigru f’Malta u Ghawdex mill-lenti tal-Partit Nazzjonalista. Il-Vici Kap tal-PN David Agius, Deputati u Kandidati tal-Partit Nazzjonalista ta kull gimgha janalizzaw dak kollu li jkun ghaddej minnu Pajjizna u l-hidma tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament u fuq livell lokali u internazzjonali.

F’Demokrazija hajja jridu jinstemghu l-vucijiet u l-opinjonijiet varji u differenti minn dawk tal-Gvern prezenti u ghaldaqstant dan l-Programm jghin biex tkompli tinstema l-vuci ta min irid li f’pajjizna jkollna “Socjeta’ li jimpurtaha”.